Skip to main content

Actualiteitencollege 2022


Op 1 december had het NSV Actualiteitencollege, georganiseerd in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) plaats in Den Haag. Het thema van dit college was ‘Integratie van vluchtelingen in de samenleving vanuit een herkomst- en ontvangend perspectief’, met lezingen van Roos van der Zwan, Jaco Dagevos, en Meta van der Linden.

Het Actualitetencollege had dit jaar een extra feestelijk tintje vanwege twee gebeurtenissen. Ten eerste viert de NSV dit jaar 100 jaar Sociologie in Nederland. Op 12 juni 1922 hield Willem Bonger, de eerste Nederlandse hoogleraar Sociologie, zijn oratie aan de UvA in Amsterdam. Tijdens het Actualiteitencollege werd de jubileumbundel ‘Raadselen van de Maatschappij. Honderd jaar Sociologie in Nederland’ (Van Gennep, 2022) aan de NSV-leden gepresenteerd.

Ten tweede is tijdens het Actualiteitencollege socioloog en schrijfster Jolande Withuis (1949) tot erelid van de Nederlandse Sociologische Vereniging benoemd. Met dit erelidmaatschap brengt de NSV haar grote waardering tot uitdrukking voor de wijze waarop Jolande Withuis (Sociologie UvA 1980, cum laude; promotie RU Nijmegen 1990) er in haar biografieën en andere publicaties in slaagt, sociologische inzichten te vertalen voor een groot en breed publiek.