Skip to main content

Mens & Maatschappij


Mens & Maatschappij, opgericht in 1925, publiceert artikelen representatief voor het hele onderzoeksgebied van de sociale wetenschappen, ongeacht richting of stroming, en altijd met een scherp oog voor kwaliteit en maatschappelijke relevantie. Een grondige en opbouwende reviewprocedure is onderdeel van het publicatieproces.

Behalve reguliere nummers verschijnt ieder jaar een themanummer waarin specialisten op uitnodiging van de redactie schrijven over een actueel thema. Voor 2021 staan twee speciale dubbele issues in de planning over de invloed van de coronacrisis op de Nederlandse samenleving.

Bekijk de laatste artikelen van Mens & Maatschappij