Skip to main content

Over de NSV


De Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) behartigt de belangen van de Nederlandse sociologie in ruime zin en levert daartoe bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van sociologisch onderzoek en onderwijs.

Ook zet de NSV zich in voor een versterking van de positie van sociologen op de arbeidsmarkt en op de arbeidsplaats. De NSV stelt zich ten doel de bekendheid van het werk van sociologen te vergroten. De NSV is een kleine maar actieve en dynamische organisatie, met een bestuur dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sociologie-afdelingen van alle Nederlandse universiteiten, en vertegenwoordigers van verschillende andere maatschappelijke organisaties.

Activiteiten

Om haar doelstellingen te bereiken, organiseert de NSV jaarlijks de volgende activiteiten.

Samen met de Vlaamse Vereniging Voor Sociologie organiseert de NSV jaarlijks de Dag van de Sociologie. Op deze dag presenteren (academische) sociologen, waaronder verschillende doctoraatsstudenten, recent werk en de dag biedt zo een staalkaart van de Nederlandse sociologie. Doorgaans nemen ongeveer 200 sociologen uit Nederland, Vlaanderen, en daarbuiten deel aan de Dag van de Sociologie.

Ieder najaar organiseert de NSV samen met het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP) het Actualiteitencollege. Tijdens deze middag staat de sociologische analyse van een actueel sociaal probleem centraal.

Sociologie Magazine

De leden van de NSV ontvangen vier maal per jaar Sociologie Magazine. Sociologie Magazine (voorheen FACTA) is een uitgave van de NSV en Virtumedia. Sociologie Magazine bericht over trends in de sociale wetenschappen. Vaste ingredi├źnten zijn: interviews met prominente sociale wetenschappers, de ins en outs van sociologie-opleidingen aan de verschillende universiteiten, rapportages over controversies in de sociale wetenschap en vaste rubrieken over de beroepspraktijk, columns, gesignaleerde boeken en belangrijk vaknieuws.

Tijdschriften

Lidmaatschap van NSV geeft reductie op de abonnementsprijs van de bekende Nederlandse sociologische tijdschriften: Beleid en Maatschappij, Mens en Maatschappij, Sociologie en Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. 

Prijzen

Om de sociologie-beoefening te stimuleren en goed onderzoek onder de aandacht te brengen, reikt de NSV een prijs uit voor het beste wetenschappelijke artikel in een Nederlandstalig sociologisch tijdschrift (tweejaarlijks), het beste proefschrift (tweejaarlijks) en de beste Master thesis van een student Sociologie aan een van de Nederlandse opleidingen (jaarlijks). Om het belang van goed beleidsonderzoek te benadrukken reiken de NSV en de Vereniging voor Beleidsonderzoek om het jaar de Beleidsprijs uit voor het beste beleidsonderzoek en/of beleidsadvies. Tot slot reikt de NSV, tezamen met socialevraagstukken.nl, elke twee jaar de Prijs voor Publieke Sociologie uit.

Academische Leergang Sociologie

Vele sociologen zijn tewerkgesteld buiten de academische context, zoals in gemeentes, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, en andere profit en non-profit organisaties. Om de nood aan nascholing in te vullen, heeft de NSV een Academische Leergang Sociologie opgezet om tegemoet te komen aan training voor sociologische professionals in het maatschappelijke domein.

Internationale contacten

De NSV vertegenwoordigt de Nederlandse sociologie internationaal, onder meer in de International Sociological Association en de European Sociological Association, en onderhoudt contacten met buitenlandse zusterorganisaties.