Skip to main content

Prijzen


Om de sociologie-beoefening te stimuleren en goed onderzoek onder de aandacht te brengen, reikt de NSV een prijs uit voor het beste wetenschappelijke artikel in een Nederlandstalig sociologisch tijdschrift (tweejaarlijks), het beste proefschrift (tweejaarlijks), de beste Research Master thesis (tweejaarlijks), en de beste Master thesis van een student Sociologie aan een van de Nederlandse opleidingen (jaarlijks). Om het belang van goed beleidsonderzoek te reiken de NSV en de Vereniging voor Beleidsonderzoek vanaf 2009 om het jaar de Beleidsprijs uit voor het beste beleidsonderzoek en/of beleidsadvies.