Skip to main content

Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen


Sociologie vormt – naast politicologie – het fundament onder de schoolvakken maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Je zou kunnen stellen dat jongeren in het voortgezet onderwijs door een sociologische bril naar de samenleving leren kijken bij maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. 

Onderdeel van het eindexamen maatschappijwetenschappen is dat leerlingen met behulp van sociaalwetenschappelijke concepten leren redeneren over (actuele) maatschappelijke vraagstukken.

Sociologische concepten als sociale ongelijkheid en sociale cohesie fungeren hierbij als gereedschap om meer grip te krijgen op de samenleving waarin leerlingen leven. Beide schoolvakken vormen een mooie basis voor een latere studie sociologie. Er wordt daarom ook intensief samengewerkt tussen de Nederlandse Vereniging voor Leraren Maatschappijleer (NVLM) en de NSV.

Deze samenwerking komt onder andere tot uiting door dat de NVLM is gezeteld in het NSV-bestuur.

Daarnaast worden er door samenwerking van beide vakverenigingen regelmatig sociologische nascholingen voor docenten maatschappijleer en maatschappijwetenschappen georganiseerd. 

 

Meer weten? Kijk op www.nvlm.nl 

nvlmlogo