Skip to main content

Ereleden


De NSV kent incidenteel erelidmaatschappen toe aan Nederlandse sociologen. Dit is de erkenning van hun verdiensten voor de wetenschap, de vereniging en/of het bekleden van een vooraanstaande maatschappelijke positie. De portrettengalerij is bedoeld als eerbetoon en biedt tegelijkertijd een overzicht van belangrijke namen uit (de geschiedenis van) de Nederlandse sociologie.

De huidige ereleden

(met jaartal waarin zij erelid zijn geworden)