Skip to main content

Pieter Broertjes


Broertjes (1952) studeerde ontwikkelingseconomie en arbeidssociologie aan de Universiteit van Utrecht. Na zijn studie te hebben afgerond, trad hij eind 1979 in dienst bij de Volkskrant als sociaal-economisch redacteur. Van 1987 tot 1990 was hij chef van die redactie waarna hij tot 1995 adjunct hoofdredacteur was om te eindigen als hoofdredacteur. De meeste publiciteit haalde hij met de publicatie van de vertrouwelijke gesprekken die hij samen met Jan Tromp met Prins Bernhard voerde. Na diens dood in 2004 werden die in de Volkskrant gepubliceerd. Op 1 juli 2010 heeft hij afscheid genomen van de Volkskrant, een jaar later werd hij benoemd tot burgemeester van Hilversum. Broertjes is lid van de PvdA.

Er zijn niet veel sociologen aan wie een hele krant wordt gewijd, maar Broertjes kreeg er een ter gelegenheid van zijn afscheid. Een heel nummer van de Volkskrant gaat alleen over hem, de krant waarvan hij ruim 15 jaar hoofdredacteur is geweest. Op de vraag hoe hij herinnerd wilde worden, antwoordde hij: ‘Als iemand die de ontwikkelingen van zijn tijd heeft begrepen (…) en daarnaar gehandeld heeft’. In het interview in die speciale aflevering van de Volkskrant, gaf hij ook blijk van een sociologische attitude: ‘Ik ben te veel socioloog om me te laten meezuigen in allerlei processen tussen mensen, ik heb me niet laten provoceren, ben adaptief, neem een zekere distantie in acht en observeer wat er gaande is’. Het feit dat de sociologisch geschoolde Broertjes het grootste deel van zijn werkzame leven bij de Volkskrant heeft gewerkt zien we terug in het redactionele beleid dat hij heeft gevoerd. Als hoofdredacteur heeft hij mede de onderwerpen bepaald waaraan in de krant aandacht is geschonken. Daarmee bepaalde hij voor een deel de inhoud van het publieke debat in Nederland. Zoals Paul Schnabel het bij de toekenning van het erelidmaatschap van de NSV verwoordde: ‘Aan zijn persoonlijke inzet en zijn manier van kijken zie je hoe hij zijn kennis als socioloog in praktijk brengt’. Ook heeft hij met de Volkskrant een forum geboden aan sociologen met een grote denkkracht en een goede pen. Zo hadden en hebben Kees Schuyt en Marcel van Dam een column in de krant. Daarnaast startte de Volkskrant onder zijn bewind grote projecten die een sterk sociologisch karakter hebben, waaronder de Top-200 van meest invloedrijke personen in politiek en maatschappij, die de krant ieder jaar publiceert. Ook de 50 afleveringen van de Gamma canon, met daarin de kernthema’s uit de sociale en gedragswetenschappen, werden eerst in de Volkskrant gepubliceerd alvorens deze in een boekje werden samengebracht. Ook hierin herkennen we de hand van Pieter Broertjes.

Portret van Pieter Broertjes
Erelid sinds 2010