Skip to main content

Tijdschrift Sociologie


Tijdschrift Sociologie is een onafhankelijk, Nederlandstalig, peer-reviewed, en volledig open access academisch tijdschrift waarin verschillende soorten publicaties over maatschappelijke en sociologische vraagstukken verschijnen.

Deze publicaties betreffen hoofdzakelijk wetenschappelijke artikelen met zowel een theoretische als een empirische focus, die gebaseerd kunnen zijn op zowel kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Daarnaast verschijnen er ook essays, boekbesprekingen, oraties, en debatten en discussies. Alle artikelen zijn geschreven en relevant voor een sociologisch breed geïnteresseerd publiek.

Bekijk de laatste artikelen van Tijdschrift Sociologie

Tijdschrift Sociologie is een onafhankelijk, peer-reviewed en open access tijdschrift voor maatschappelijke en sociologische vraagstukken.