Skip to main content

Blogs


Sinds 2016 werkt de NSV samen met www.socialevraagstukken.nl. Samen met de NSV wil Sociale Vraagstukken onderzoek toegankelijk maken voor een breder publiek. Op deze pagina brengen we sociologisch relevante blogs samen die recent op Sociale Vraagstukken (en elders zijn gepubliceerd). Wilt u een blog toevoegen, laat het ons weten via dit formulier.

Meld je blog aan


Kennis en ervaren status verklaren opleidingskloof in klimaatscepsis

10 juli 2024 | Anne Hoekstra, Kjell Noordzij, Willem de Koster, Jeroen van der Waal
Theoretisch geschoolden maken zich grotere zorgen over klimaatverandering en hebben meer vertrouwen in klimaatwetenschap dan praktisch geschoolden. Kennis en ervaren sociale status verklaren het verschil, zeggen onderzoekers van de Erasmus Universiteit.

Karen van Oudenhoven: empathische overheid laat burgers mee-ontwerpen

27 mei 2024 | Marcel Ham
Vraag burgers niet als adviseur, maar als serieuze medeontwerpers van beleid, betoogt Karen van Oudenhoven, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). ‘Burgers kunnen best wel oog hebben voor de belangen van anderen en tot oplossingen kom...

Stad-platteland is niet dé nieuwe politieke scheidslijn

23 mei 2024 | Twan Huijsmans
Stad-platteland lijkt de nieuwe politieke scheidslijn, maar dat is het niet, concludeert Twan Huijsmans in z’n proefschrift. Politieke verschillen tussen stedelingen en plattelanders worden nogal overschat. Huijsmans doet suggesties om te voorkomen dez...

Elitaire leefstijl politici vergroot steun voor harde anti-overheidsactie

14 mei 2024 | Kjell Noordzij, Willem de Koster, Jeroen van der Waal
De cultureel elitaire leefstijl van politici roept steun voor harde acties tegen de overheid op, ontdekten onderzoekers van de Erasmus Universiteit. Dit werpt nieuw licht op de gevolgen van de politieke ondervertegenwoordiging van praktisch geschoolden.

Democratie: een winnend systeem voor verliezers

13 mei 2024 | Menno Hurenkamp
Democratie staat onder druk. Daarom moeten we koesteren dat democratie werkt, herkennen hoe zij onder vuur ligt en haar belagers stoppen, betoogt Menno Hurenkamp in zijn oratie. Een verhaal over mensenwerk en ‘valse vrienden’.

We leven niet in een individualistisch land

24 april 2024 | Marcel Canoy
Assertieve burgersZorg & Welzijn. Eén van de meest gemaakte opmerkingen tijdens bijeenkomsten is dat zorgzame buurten onrealistisch zijn. Onze samenleving is immers individualistisch en mensen zijn onvoldoende bereid zich in te zetten voor and...

Laten we ons regeren door haat?

08 mei 2024 | Mieke van Stigt
Hoewel haat aantrekkelijk is en zichzelf versterkt, blijkt menselijkheid niet uit te roeien, schrijft socioloog Mieke van Stigt. De enorme winst van politiek rechts in de recente verkiezingen voor de Tweede Kamer was voor velen een schok. Uiteraard wer...