Skip to main content

Karen van Oudenhoven: empathische overheid laat burgers mee-ontwerpen


27 mei 2024 | Marcel Ham

Vraag burgers niet als adviseur, maar als serieuze medeontwerpers van beleid, betoogt Karen van Oudenhoven, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). ‘Burgers kunnen best wel oog hebben voor de belangen van anderen en tot oplossingen komen.’