Skip to main content

Artikelprijs 2021


De NSV Artikelprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt (uitzonderlijk is de laatste prijs drie jaar geleden uitgereikt). De Artikelprijs gaat naar het beste artikel dat is gepubliceerd in de één van de vier Nederlandstalige wetenschappelijke Sociologie tijdschriften.

Tijdens de Dag van de Sociologie 2021, georganiseerd door de Universiteit Utrecht en uitzonderlijk online plaatsgehouden, is de winnaar van de NSV Artikelprijs 2021 bekend gemaakt: “Etnische discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt: Verschillen tussen etnische groepen en de rol van beschikbare informatie over sollicitanten”, geschreven door Lex Thijssen, Marcel Coenders en Bram Lancee, en gepubliceerd in Mens en Maatschappij. Het artikel is gebaseerd op een grootschalig veldexperiment waarbij etnische discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt onder jongvolwassenen (leeftijd 23-25) wordt verklaard. De toegevoegde waarde ten opzichte van eerder onderzoek ligt onder andere in het grote aantal verschillende groepen, inclusief beroepen waarvoor een hoger opleidingsniveau is vereist (gezien eerder onderzoek zich veelal richt op ongeschoold werk). De auteurs concluderen dat discriminatie een hardnekkig probleem blijkt te zijn. Niet alle etnische minderheden worden evenveel gediscrimineerd; ze vonden ook duidelijke verschillen tussen etnische groepen. Er lijkt volgens de auteurs een etnische hiërarchie te bestaan waarbij etnische groepen die in sociaaleconomisch en cultureel opzicht verder afstaan van de autochtoon Nederlandse bevolking een hogere kans hebben om gediscrimineerd te worden. Variatie binnen deze hiërarchie (gebaseerd op sekse, beroepen, en regio’s) lijkt minder uit te maken. Zoals een jurylid opmerkte: “Een mooi opgezette en uitgevoerde studie waar methodologisch weinig op aan te merken valt.”

Het complete juryrapport vindt u hier.

De NSV Artikelprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt (uitzonderlijk is de laatste prijs drie jaar geleden uitgereikt). De Artikelprijs gaat naar het beste artikel dat is gepubliceerd in de één van de vier Nederlandstalige wetenschappelijke Sociologie tijdschriften.

Tijdens de Dag van de Sociologie 2021, georganiseerd door de Universiteit Utrecht en uitzonderlijk online plaatsgehouden, is de winnaar van de NSV Artikelprijs 2021 bekend gemaakt: “Etnische discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt: Verschillen tussen etnische groepen en de rol van beschikbare informatie over sollicitanten”, geschreven door Lex Thijssen, Marcel Coenders en Bram Lancee, en gepubliceerd in Mens en Maatschappij. Het artikel is gebaseerd op een grootschalig veldexperiment waarbij etnische discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt onder jongvolwassenen (leeftijd 23-25) wordt verklaard. De toegevoegde waarde ten opzichte van eerder onderzoek ligt onder andere in het grote aantal verschillende groepen, inclusief beroepen waarvoor een hoger opleidingsniveau is vereist (gezien eerder onderzoek zich veelal richt op ongeschoold werk). De auteurs concluderen dat discriminatie een hardnekkig probleem blijkt te zijn. Niet alle etnische minderheden worden evenveel gediscrimineerd; ze vonden ook duidelijke verschillen tussen etnische groepen. Er lijkt volgens de auteurs een etnische hiërarchie te bestaan waarbij etnische groepen die in sociaaleconomisch en cultureel opzicht verder afstaan van de autochtoon Nederlandse bevolking een hogere kans hebben om gediscrimineerd te worden. Variatie binnen deze hiërarchie (gebaseerd op sekse, beroepen, en regio’s) lijkt minder uit te maken. Zoals een jurylid opmerkte: “Een mooi opgezette en uitgevoerde studie waar methodologisch weinig op aan te merken valt.”

Het complete juryrapport vindt u hier.