Skip to main content

Dissertatieprijs 2017


De NSV bekroont eenmaal per twee jaar de beste sociologische dissertatie die in de twee voorafgaande jaren aan een Nederlandse universiteit is verdedigd.

De NSV Dissertatieprijs 2017 ging naar de auteur van een proefschrift dat verdedigd is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, begeleid is door de hoogleraren Johan Heilbron en Paul Wouters (Leiden) , als titel draagt ‘Stuying the Dutch business elite: relational concepts and methods’ en is geschreven door Rob Timans. In het juryrapport kunt u lezen waarom.

Voor de jaren 2015 en 2016 waren de volgende zeven dissertaties voorgedragen:

  • Thomas Franssen How Books Travel: Translation Flows and Practices of Dutch Acquiring Editors and New York Literary Scouts, 1980-2009. Universiteit van Amsterdam.
  • Teodora Gaidyté Explaining Political Participation in Mature and Post-Communist Democracies: Why Social Trust Matters? Vrije Universiteit Amsterdam.
  • Antonie Knigge Sources of Sibling Similarity. Status Attainment in the Netherlands during Modernization. Universiteit Utrecht.
  • Fernando Nieto Morales The Control Imperative. Studies on Reorganization in the Public and Private Sectors. Rijksuniversiteit Groningen.
  • Femke Roosma A Multidimensional Perspective on the Social Legitimacy of Welfare States in Europe. Tilburg University.
  • Rob Timans Studying the Dutch Business Elite. Relational Concepts and Methods. Erasmus Universiteit Rotterdam.