Skip to main content

Scriptieprijs 2018


De NSV reikt jaarlijks een prijs uit voor de beste sociologische master thesis geschreven aan een Nederlandse universiteit. Deze prijs wordt uitgereikt tijdens de Dag van de Sociologie.

Timo Korstenbroek (VU Amsterdam) is de winnaar van de NSV-masterthesisprijs 2018. Zijn thesis Why we are angry @them: Towards a more profound understanding of the expression of nativism within the context of the virtual community oogstte veel lof van de jury, onder meer vanwege “… het inventieve veldwerk en van de hoge mate van reflexiviteit die Korstenbroek heeft gepraktiseerd”. Lees het juryrapport