Skip to main content

Scriptieprijs 2022


De NSV reikt jaarlijks een prijs uit voor de beste sociologische master thesis geschreven aan een Nederlandse universiteit. Deze prijs is uitgereikt op de Dag van de Sociologie 2022, georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen op 16 juni 2022.

Lisa Hu (Universiteit van Amsterdam) is de winnaar van de NSV-masterthesisprijs 2022 met haar thesis ‘Same classroom, different citizenship learning opportunities. Children’s experiences of the disparate workings of the school as a practice place. Voor haar thesis ontwikkelde Lisa een nieuwe, wel doordachte, kwalitatieve interview methode. Lisa slaagt erin – mede door het gebruik van deze grotendeels zelf-ontwikkelde methode – om diepgaand inzicht te geven in de pogingen die scholen ondernemen om burgerschapsvaardigheden te stimuleren. Lisa hanteert hierbij een ‘kindgericht interview’ aanpak. Door slimme ontwerpkeuzes stelt deze methode kinderen zoveel mogelijk in staat om als gelijkwaardige partner het gesprek mee vorm te geven. Dit leidt tot rake observaties over de manier waarop kinderen mogelijkheden en beperkingen ervaren voor volledige democratische deelname aan het schoolleven. Lisa beschrijft dit allemaal op een nauwkeurige en fijnzinnige manier, waardoor de lezer het perspectief van de kinderen daadwerkelijk kan begrijpen. Een van onze juryleden omschreef dit als een ‘kwalitatieve onderzoek vaardigheden ‘mic-drop’’: als je erin slaagt om recht te doen aan de denkbeelden van deze erg moeilijke onderzoekspopulatie dan zit je kwalitatieve sociologische opleiding er duidelijk op. Lisa valt weinig meer te leren wat dit betreft, zo is onze indruk. Kortom, de thesis geeft blijk van uitstekend sociologische vakvrouwschap.

Lees hier het volledige rapport.