Skip to main content

NSV-VBO Prijs 2012


De Nederlandse Sociologische Vereniging en de Vereniging voor Beleidsonderzoek reiken elke twee jaar een prijs uit voor het beste beleidsonderzoek en/of -advies waarin de wisselwerking tussen wetenschap en toegepast onderzoek duidelijk naar voren komt.

De jury voor de NSV-VBO prijs voor beleidsonderzoek is na rijp beraad (zie het Juryrapport) tot het besluit gekomen de prijs in het jaar 2012 toe te kennen aan Marnix Eysink Smeets, Hans Moors, Koen van ’t Hof en Esther van den Reek Vermeulen in een samenwerking onder de vlag van IVA Tilburg voor hun rapport getiteld Omgaan met de perceptie van overlast en verloedering. Een beknopt advies voor de bestuurspraktijk.