Skip to main content

NSV-VBO Prijs 2014


De Nederlandse Sociologische Vereniging en de Vereniging voor Beleidsonderzoek reiken elke twee jaar een prijs uit voor het beste beleidsonderzoek en/of -advies waarin de wisselwerking tussen wetenschap en toegepast onderzoek duidelijk naar voren komt.

In 2014 werd de prijs voor de derde keer uitgereikt en toegekend aan Manja Bomhoff, Ninke Paus en Roland Friele (NIVEL) voor hun rapport getiteld “Niets te klagen. Onderzoek naar uitingen van ongenoegen in verzorgings- en verpleeghuizen“. Lees hier het juryrapport.