Skip to main content

NSV-VBO Prijs 2017


De Nederlandse Sociologische Vereniging en de Vereniging voor Beleidsonderzoek reiken elke twee jaar een prijs uit voor het beste beleidsonderzoek en/of -advies waarin de wisselwerking tussen wetenschap en toegepast onderzoek duidelijk naar voren komt.

De jury voor de NSV-VBO prijs voor beleidsonderzoek is na rijp beraad tot het besluit gekomen de prijs in het jaar 2017 toe te kennen aan M. Boendermaker, A. Kruize, J. Snippe, M. Sijtstra & B. Bieleman, werkzaam bij Intraval, voor de inzending “Kansen met beleid: Beleidsreconstructie en Evaluatiekader Modernisering Kansspelbeleid & Modernisering Kansspelbeleid: Nulmeting“. U kunt hier het rapport van de jury nalezen.

Een uitgebreide reportage van het onderzoek van Boendermaker, Kruize, Snippe, Sijtstra en Bieleman kan gevonden worden op de website van Sociale Vraagstukken.