Skip to main content

ReMA-thesisprijs 2022


De prijs voor de beste sociologische Research-Master thesis wordt tweejaarlijks uitgereikt op de Dag van de Sociologie. Alle opleidingen dragen één kandidaat voor. Deze prijs is uitgereikt op de Dag van de Sociologie 2022, georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen op 16 juni 2022.

De NSV Research-Master-thesisprijs 2022 is gewonnen door Annelie Brüning (Rijksuniversiteit Groningen), met de thesis getiteld ‘Are benefits of female leaders for female workers dependent on similarity in work-life characteristics?‘ De thesis van Annelie levert een belangrijke bijdrage aan het begrijpen van genderongelijkheid op de arbeidsmarkt. Het bouwt op een overtuigende wijze voort op eerder onderzoek naar de invloed van gendercompositie van de top in het bedrijf op inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen. Vertrekpunt is een wetenschappelijke puzzel: sommige studies suggereren dat het aandeel vrouwen in de top man-vrouw verschillen in het bedrijf doet afnemen, terwijl andere studies het tegenovergestelde aantonen. Relevante literatuur wordt op bondige maar toch genuanceerde wijze besproken, en geeft de lezer een goed overzicht van de theoretische kennis die tot nu toe is opgedaan (en welke kennis nog ontbreekt). Dit komt ook doordat er op een analytische manier met de literatuur is omgegaan, bijvoorbeeld door verschillende theoretische perspectieven samen te nemen en te contrasteren met andere, en door een duidelijke eigen argumentatielijn en zelfstandig te theoretiseren. Vanuit deze basis gebruikt de studie geavanceerde technieken en schitterende data van het Centraal Bureau van Statistiek en laat zien dat het over het algemeen zo is dat vrouwelijke werknemers profiteren van meer vrouwen in de top van het bedrijf, maar nuanceert dit op meerdere manieren. Zo maakt het uit of we kijken naar CEO’s of lagere managementposities, waarbij met name de lagere managementposities een positief effect laten zien en vrouwelijke CEO’s mogelijk zelfs een negatief effect. Daarnaast lijken voltijds werkende vrouwen meer te profiteren van vrouwelijke leidinggevenden dan deeltijd werkende vrouwen. En ten slotte dat dit ook afhangt van de werkkarakteristieken van de leidinggevende. Hiermee laat Annelie een complex beeld zien, waarbij verschillende mechanismes tegelijkertijd spelen.

Een uitgebreide neerslag van dit rapport is dit rapport is hier te vinden.