Skip to main content

ReMA-thesisprijs 2024


De prijs voor de beste sociologische Research-Master thesis wordt tweejaarlijks uitgereikt op de Dag van de Sociologie. Alle opleidingen dragen één kandidaat voor. Deze prijs is uitgereikt op de Dag van de Sociologie 2024, georganiseerd door de Radboud Universiteit Nijmegen op 17 juni 2024.

De NSV Research-Master-thesisprijs 2024 is gewonnen door Anuschka Peelen van de Radboud Universiteit Nijmegen voor haar thesis getiteld "A changing climate change climate? A meta-analysis of (polarization in) climate change attitudes 1986-2022". De jury licht haar lovend oordeel op de volgende wijze toe: 

"De scriptie van Anuschka Peelen levert een belangrijke maatschappelijke en wetenschappelijke bijdrage door inzicht te geven over hoe Nederlanders verschillend denken over klimaatverandering en hoe zich dit in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld.
Omdat de media vaak spreekt over een sterke toenemende maatschappelijke polarisatie over klimaatverandering, is dit het vertrekpunt van haar onderzoek: een empirische analyse van de ontwikkeling in publieke opinie over dit onderwerp. De scriptie zet sterk uiteen wat de waarde van sociologisch onderzoek is voor het begrijpen en inzicht bieden in een fundamenteel probleem wat alle domeinen van de samenleving aangaat. Ze doet daarbij goed werk om de bestaande literatuur te beschrijven en biedt resultaten die belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke implicaties hebben. Er worden daarbij verschillende datasets geanalyseerd en ze maakt grondig gebruik van bestaand Nederlands surveyonderzoek. Hierbij worden innovatieve statistische technieken op een overtuigende wijze toegepast om heldere en overzichtelijke bevindingen te rapporteren die tot prangende conclusies en implicaties leiden.
Zo vindt Anuschka dat er, gemiddeld genomen, geen wezenlijke verandering is geweest in de opvattingen van de Nederlandse bevolking over klimaatverandering en dat er, opvallend genoeg, een afname is in de polarisatie over dit vraagstuk. Daarbij wordt het beeld dat vaak in de media wordt geschilderd genuanceerd en biedt de scriptie een wezenlijke aanvulling op bestaand onderzoek van, onder andere, het SCP. De scriptie toont de complexiteit van dit probleem en weet daarbij toch op een heldere en pakkende manier inzicht te bieden in dit urgente vraagstuk."

Het volledige juryrapport kan u hier nalezen.