Skip to main content

Scriptieprijs 2021


De NSV reikt jaarlijks een prijs uit voor de beste sociologische master thesis geschreven aan een Nederlandse universiteit. Deze prijs is uitgereikt op de Dag van de Sociologie 2021, georganiseerd door Utrecht Universiteit, en door de corona-omstandigheden uitzonderlijk doorgegaan online.

Myrthe Hendrix (RU Nijmegen) is de winnaar van de NSV-masterthesisprijs 2021 met haar thesis Zwanger op de werkvloer: dat baart zorgen. Evaluatie van de mate waarin voorlichtingsmaatregelen aan vrouwen effectief zijn in de aanpak van zwangerschapsdiscriminatie. Zwangerschapsdiscriminatie is een belangrijk onderwerp, waarvoor een actieplan is opgenomen in het regeerakkoord. In dit onderzoek werd geëvalueerd hoe effectief de voorlichtingsmaatregelen uit het actieplan zijn geweest. Uit het onderzoek bleek dat hoewel vrouwen wel meer kennis hierover hadden opgedaan, deze vorm van discriminatie niet is afgenomen en slechts één op de tien gedupeerden er melding van maakt. Naast een helder, gedegen en zeer maatschappelijk relevant scriptie-onderzoek, onderstreepte de jury dat er veel moeite werd gedaan voor vertaling van resultaten naar een onderbouwd beleidsanalyse. Uit het juryrapport: “Dit advies is niet zomaar een nagedachte, maar geeft uiting van een sterke wil van de auteur om een publieke sociologie uit te dragen die actoren uit het maatschappelijke middenveld en beleidsmakers beter tracht te informeren bij het uittekenen van strategieën om problemen als zwangerschapsdiscriminatie aan te pakken.”

Lees hier het volledige rapport.